Weefsel aanvragen

Cornea aanvragen Nederland

Er is in Nederland een wachtlijst voor donorcornea’s. Sinds november 2021 wordt voor het aanvragen van weefsel gebruik gemaakt van een door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) ontwikkelde cornea-allocatieapplicatie. In deze applicatie kunnen (planningsmedewerkers van) corneachirurgen van de diverse Nederlandse ziekenhuizen hun cornea-aanvragen verwerken.

Aanvragen emergency cornea’s
Aanvragen voor emergency cornea’s komen via de allocatieapplicatie bij de NTS binnen. De NTS bepaalt welke emergency cornea aan welke patiënt wordt toegewezen. Vervolgens ziet onze Afdeling Allocatie Cornea naar welk ziekenhuis de toegewezen cornea verstuurd moet worden.

Aanvragen getypeerde cornea’s
Aanvragen voor getypeerde cornea’s komen, net als de emergency cornea’s, bij de NTS binnen. In het centrale matchingsysteem wordt gezocht naar een match tussen patiënt en donor. Wanneer deze match gevonden is, wordt de koppeling gemaakt en ziet onze Afdeling Allocatie Cornea in de allocatieapplicatie naar welk ziekenhuis de gematchte cornea gestuurd moet worden.

Aanvragen overige cornea’s
Aanvragen in de allocatieapplicatie voor overige, niet-spoedeisende, cornea’s komen rechtstreeks bij onze Afdeling Allocatie Cornea binnen. Deze afdeling bepaalt op basis van vaste criteria aan welke patiënt een beschikbare cornea wordt toegewezen. Na acceptatie van het cornea-aanbod door het aanvragende ziekenhuis wordt de cornea indien nodig bewerkt en verstuurd aan het ziekenhuis.

Cornea aanvragen Internationaal

Aanvragen voor buitenlandse patiënten kunt u rechtstreeks plaatsen bij onze Afdeling Allocatie. Hier kunt u uw patiënt op onze wachtlijst laten registreren. Ook voor internationale aanvragen zijn er twee stromingen; aanvragen voor getypeerde en aanvragen voor niet-getypeerde (random) cornea’s.

Getypeerde cornea’s
In het geval van getypeerde cornea’s wordt de patiënt opgenomen in de centrale matchingprocedure voor Nederlandse donorcornea’s. Zodra het matchingsysteem een geschikte donorcornea heeft gevonden, wordt u deze cornea aangeboden en bij acceptatie toegestuurd voor transplantatie.

Niet-getypeerde (random) cornea’s
Uw patiënt wordt bij ons op de random wachtlijst geplaatst. Wanneer er surplus cornea’s beschikbaar zijn, bepaalt de Afdeling Allocatie Cornea op basis van urgentie, wachttijd en geschiktheid aan welke patiënt de cornea wordt toegewezen.

Wanneer er geen passende wachtlijstaanvraag is of in het geval dat er een grotere hoeveelheid random cornea’s beschikbaar is, zal de Afdeling Allocatie Cornea random cornea-aanbiedingen doen binnen haar netwerk van buitenlandse contacten. Een dergelijk random aanbod kan voor elke willekeurige patiënt gebruikt worden. Na acceptatie van het aanbod en toesturen van de patiëntgegevens wordt de donorcornea toegestuurd.

Aanvragen donorcornea’s
Voor het aanvragen van zowel getypeerde als random cornea’s kunt u gebruikmaken van ons aanvraagformulier. U kunt dit Cornea Recipient Information Form hier downloaden. Na volledige invulling kunt u ons het formulier per fax of e-mail toesturen.
Zorgt u er in het geval van getypeerde cornea’s voor dat u de HLA-typering en eventuele antistoffenuitslag van de patiënt meestuurt.

Voor vragen over onze cornea’s en het aanvragen hiervan kunt u gedurende kantoortijden contact met ons opnemen:

Afdeling Allocatie Cornea

Sclera aanvragen

Na het afprepareren van de cornea, wordt de oogbol aan de binnenkant geheel schoongemaakt van weefsel, zoals iris, glasvocht en retina. Zo ontstaat een “kale” bulbusholte, volledig bestaand uit sclera. De hele sclera kan gebruikt worden als prothesedeel na enucleaties bij oogtumoren. Kwadranten en segmenten van de sclera kunnen worden toegepast bij glaucoomoperaties.

U kunt een hele sclera, kwadranten of segmenten aanvragen. Deze worden geleverd in een oplossing van 70% alcohol.

Voor het aanvragen van sclera gaat u naar:

Amnion aanvragen

Het amnion (vruchtvlies) wordt, met toestemming van de zwangere moeder, verkregen bij een keizersnede.
Het amnionmembraan is gevriesdroogd, maar kan eventueel ook bevroren of vacuüm geprepareerd worden. Amnionmembraan vormt een goede bovenlaag en bescherming voor herstel van de buitenste epitheellaag van de cornea.

Kleine stukjes van dit amnion voor “transplantatie” worden toegepast bij niet genezende ulcera, die onder andere voorkomen na virusontstekingen (bijv. herpes zoster, herpes simplex), en andere omstandigheden, waarbij grotere epitheelwonden aanwezig zijn. Ook wordt amnion toegepast na chemische letsels in het oog waarbij de stamcellen, die voor genezing van het oppervlak moeten zorgen, zwaar beschadigd kunnen zijn.

Voor het aanvragen van amnion gaat u naar:

Levering van cornea

Transport van de donorcornea naar het transplantatiecentrum vindt doorgaans plaats op de dag voor de geplande operatie. Om er zeker van te zijn dat de bestelling op tijd en in goede conditie afgeleverd wordt, werken wij met een eigen ‘deur-tot-deur’ koeriersdienst. Bij internationale leveringen via luchtvervoer kan de bestelling op verzoek ook afgehaald worden bij het vliegveld dichtbij uw ziekenhuis.

Levering van sclera en amnion

Sclera en amnion zijn in principe op voorraad. Bestelde weefsels worden per koerier afgeleverd.

Spoedbestelling

In geval van spoed, neemt u dan alstublieft telefonisch contact op met ons:

  • Tel: 071 408 3971

Tijdens werkdagen kan weefsel voor de Nederlandse centra indien nodig nog dezelfde dag geleverd worden.
Levering aan buitenlandse centra vindt in overleg plaats.

Prijsinformatie

Naast de kosten van het weefsel zal ETB-BISLIFE de transportkosten apart in rekening brengen. Het op de wachtlijst plaatsen en het zoeken naar een geschikt transplantaat is kosteloos. U ontvangt onze factuur nadat wij een passend transplantaat voor u hebben gevonden en verzonden.

Voor meer prijsinformatie kunt u contact opnemen met cornea@etb-bislife.org.