Ondersteunde publicaties

Hieronder volgt een overzicht van wetenschappelijke publicaties die ETB-BISLIFE ondersteund heeft.