Weefsel aanvragen

Nederland

Voor het aanvragen van weefsel kunt u zich wenden tot de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De NTS is de enige partij in Nederland die de vergunning heeft om schaarse cardiovasculaire weefsels toe te wijzen (alloceren) aan patiënten die deze nodig hebben.

De NTS is daarmee verantwoordelijk voor de allocatie van vrijgegeven hartkleppen en vaten kan deze aan de hand van vastgelegde criteria toewijzen aan patiënten die bijvoorbeeld wachten op een hartkleptransplantatie. Deze criteria bestaan onder meer uit medische urgentie, fysieke karakteristieken (diameter), leeftijd en regionale verdeling.

Internationaal

Voor buitenlandse patiënten kunt u zich rechtstreeks tot ETB-BISLIFE wenden. Voor het aanvragen van cardiovasculair weefsel dient u uw patiënt op onze wachtlijst te registreren.

Online aanvragen
Via MY ETB-BISLIFE heeft u 24/7 online toegang tot uw klantgegevens. Mocht u nog geen toegang hebben, vraag dan een account aan.

Eenmaal ingelogd kunt u:

  • uw patiënt online registreren. Het registratieformulier wordt automatisch naar ETB-BISLIFE verzonden. U ontvangt een bevestiging met PDF van de patiëntregistratie in uw mailbox.
  • de door u geregistreerde patiënten in één overzicht terugvinden.

Account Regels en Richtlijnen

Fax of e-mail
Het is ook mogelijk uw aanvraag per fax of e-mail te doen. Download dan het Heart valve recipient registration form en stuur het ingevuld per fax of e-mail aan ons retour.

Met vragen over onze transplantaten en het aanvragen hiervan kunt u gedurende kantoortijden contact opnemen.

Levering

Cardiovasculair weefsel wordt in overleg met u op de door u aangegeven datum en locatie afgeleverd. Om er zeker van te zijn dat de bestelling op tijd en in goede conditie afgeleverd wordt, werken wij met een eigen ‘door-to-door’ koeriersdienst. Het weefsel wordt één dag voor de operatie verstuurd.

Als de operatie op maandag gepland is, wordt het weefsel in overleg met het ziekenhuis op vrijdag verzonden.

Transport Pakket Homograft

De transportdoos bevat de volgende componenten:

  1. Een humane homograft, diepgevroren in ‘Medium 199’ met 10% dimethyl sulfoxide (DMSO); totaal volume ± 90 ml. Het weefsel is verpakt in twee opeenvolgende plastic Hemofreeze zakjes.

  2. Tissue Documentation Form: een beschrijving van het desbetreffende cardiovasculair weefsel met een verklaring waaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor overdraagbare ziekten na serologische tests op het donorserum en bacteriologische en pathologische onderzoeken van het weefsel.

  3. Homograft follow-up formulier (in te vullen door chirurg).

  4. Handleiding voor het ontdooien van de homograft.

  5. Aanwijzingen voor opslag, ontdooien en toepassen van de homograft.

Prijsinformatie

De tarieven van de Nederlandse cardiovasculaire weefsels zijn vastgesteld in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook voor wat betreft noodzakelijke jaarlijkse indexaties wordt gekeken naar de door de NZa jaarlijks voorgestelde indexaties van tarieven in de gezondheidszorg.

Naast de kosten van het weefsel zal ETB-BISLIFE de transportkosten apart in rekening brengen. Het op de wachtlijst plaatsen en het zoeken naar een geschikt transplantaat is kosteloos.

U ontvangt onze rekening nadat wij een passend transplantaat voor u hebben gevonden en verzonden.

Voor meer prijsinformatie kun u contact opnemen met ETB-BISLIFE