Actualiteit

Vacature Arts met belangstelling voor donorgeneeskunde, 4 dagen per week*/locatie Leiden

11-04-2018

ETB-BISLIFE is een organisatie die zich richt op de uitname, opslag, bewerking, distributie en bemiddeling van gedoneerd menselijk weefsel voor transplantatie- doeleinden. Hiertoe werkt zij nauw samen met een groot aantal academische en perifere ziekenhuizen, weefselinstellingen, weefselbanken en laboratoria in Nederland en het buitenland. ETB-BISLIFE is een organisatie zonder winstoogmerk.

Lees verder