Heupkopdonatie

Vanwege de schaarste van humaan botweefsel werkt ETB-BISLIFE samen met orthopedische afdelingen van ziekenhuizen voor het verkrijgen van gedoneerde heupkoppen. Het doel hiervan is om heupkoppen van patiënten, die een heupvervangende operatie hebben ondergaan, beschikbaar te maken voor transplantatiedoeleinden.

Wij coördineren deze donatieprocedure en ondersteunen de ziekenhuizen bij de scholing van ziekenhuismedewerkers, de beschikbaarheid van materiaal en de logistiek.

Heupvervangende operatie

Patiënten die in een ziekenhuis een heupvervangende operatie ondergaan, wordt tijdens de poliklinische voorbereiding op de operatie gevraagd of zij hun heupkop willen doneren. Indien de patiënt hiermee instemt, vult hij/zij een vragenlijst in.

Deze vragen dienen om de veiligheid van de ontvangers van het gedoneerde weefsel te waarborgen. Ook de behandelend orthopeed beantwoordt een aantal vragen en draagt er dan zorg voor dat de heupkop tijdens de operatie zorgvuldig wordt uitgenomen, dat er een kweek van het weefsel wordt afgenomen en dat de heupkop op de juiste wijze verpakt wordt.

Er wordt bij de operatie ook bloed afgenomen, waarop een aantal testen wordt verricht naar de aanwezigheid van eventueel overdraagbare infectieziekten. Alle afgenomen materialen worden vervolgens naar ons vervoerd.

Donorscreening

Zodra de gedoneerde heupkop is ontvangen, worden een bacteriologische kweek en bloed naar speciale laboratoria gestuurd, voor onderzoek op eventuele aanwezigheid van overdraagbare infectieziekten. Daarnaast wordt door de medische staf aan de hand van de gegevens die aangeleverd zijn door de behandelende orthopeed een medische beoordeling uitgevoerd op contra-indicaties voor transplantatie. Als er geen contra-indicaties worden aangetroffen in de testen en de medische screening, wordt de heupkop vrijgegeven voor transplantatie.

Waarom uw heupkop doneren?

Heeft uw orthopeed gevraagd of u uw heupkop wilt doneren aan ETB-BISLIFE? Lees dan de onderstaande informatie over het doneren van uw heupkop.

U kunt alleen uw heupkop doneren als bij u een kunstheup (prothese) geplaatst gaat worden. De heupkop die bij u wordt weggehaald, heeft aangetast kraakbeen aan de buitenkant van het bot. Dat zorgt bij u voor pijn tijdens bewegen. Het bot zelf is vaak nog geschikt voor behandeling van andere patiënten.

Informatiefolder heupkopdonatie

Van het ziekenhuis ontvangt u een informatiefolder over heupkopdonatie. Als u akkoord gaat met het doneren van uw heupkop, vragen wij u om een vragenlijst in te vullen (voor het verstrekken van medische informatie) en deze te ondertekenen. Deze ingevulde vragenlijst levert u weer in bij de orthopedische afdeling van uw ziekenhuis. Voorafgaand aan de operatie worden drie buizen bloed bij u afgenomen voor het uitvoeren van veiligheidstesten.

Na de donatie, wanneer uw heupkop in de voorraad is opgenomen, kunt u gebeld worden door een medewerker over de eerder ingevulde vragenlijst.

Wat gebeurt er met uw heupkop?

Direct nadat de heupkop door de orthopeed bij u is uitgenomen, wordt deze door een OK-medewerker verpakt in een dubbele steriele botpot. Daarmee blijft de kwaliteit gehandhaafd. Op die pot wordt een uniek identificatienummer geplakt. Daarna worden de botpotten opgeslagen in vriezers, waarin ze tot maximaal vijf jaar bewaard kunnen blijven. Mocht uw gedoneerde bot later worden gebruikt bij een andere patiënt, dan is dat botweefsel alleen geïdentificeerd met dat unieke nummer. Uw naam zal niet bekend worden gemaakt aan de behandelaar van de ontvangende patiënt.

Wij houden een administratie bij waarin uw gegevens zijn gekoppeld aan dat unieke nummer. Mocht het ooit nodig zijn, dan kan alleen ETB-BISLIFE een verband leggen tussen een botproduct dat bij een patiënt gebruikt is en de donor waarvan dat botweefsel afkomstig is.

Het is niet mogelijk om een door de patiënt gedoneerde heupkop op te slaan voor eventueel gebruik zelf op een later moment (autoloog gebruik).

Gedoneerde heupkoppen worden vervolgens gebruikt bij orthopedische ingrepen, zoals:

  • het vullen van botdefecten rondom een prothese
  • het vullen van een holte (cyste) in het bot van een patiënt

Het getransplanteerde bot functioneert als tijdelijk vulmiddel en bevat factoren die het lichaam helpen om op die plek nieuw bot aan te maken. In de loop van de tijd, zal het getransplanteerde bot geheel vervangen zijn door lichaamseigen botweefsel. De orthopeed maakt in zijn behandeling geen onderscheid tussen patiënten die wel of geen bot doneren.