Actualiteit

Geslaagd 28TH Congress of European Association of Tissue and Cell Banks

Geslaagd  28TH Congress of European Association of Tissue and Cell Banks
22-10-2019

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd EATCB congres. Met een hoge opkomst van totaal 362 deelnemers. De orals, workshops en presentaties van de invited speakers sloten aan op het thema van het congres: Tissue Banking and Technology; what is the impact of new technologies in Tissue Banking

De burgemeester van Leiden opende het congres, waarna de welkomstreceptie plaatsvond. Het weer zat mee tijdens het sociaal programma met een rondvaarttocht door de Leidse grachten en een sfeervol diner in de Hooglandse Kerk.

Wij hopen dat ETB-BISLIFE hiermee een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het doel van het congres: kennis overdragen, netwerken en werkervaringen delen.