Geschiedenis

De Afdeling Huid is opgericht in 1976 als de Nationale Huidbank van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Bij de behandeling van zware brandwonden bleek humane allogene huid van groot belang.

Dit was de motivatie voor de Nederlandse Brandwonden Stichting om een gecentraliseerde huidbank voor donorhuid in Nederland op te zetten.

Bijkomende voordelen waren de bundeling van kennis, lage investerings- en exploitatiekosten, alsmede bredere mogelijkheden voor onderzoek voor de behandeling van (brand)wonden.

In de loop der jaren nam de vraag naar donorhuid toe en na een reorganisatie werd de Huidbank omgedoopt in de Euro Skin Bank. Per 1 januari 2018 zijn alle banken samengegaan en vormen zij één multi tissue center, onder de naam ETB-BISLIFE.

De Nederlandse Brandwonden Stichting en de Afdeling Huid zijn, vanwege hun gedeelde doelstellingen, nog steeds nauw verbonden. 

Samenwerking

ETB-BISLIFE werkt nauw samen met partijen in de (inter)nationale weefselketen, om deze te optimaliseren. Bovendien werken de afzonderlijke divisies nauw samen met artsen in het werkveld en patiëntenverenigingen.

  • European Burns Association (EBA)
    De EBA is een Europese non-profit organisatie, gericht op de preventie van brandwonden. De organisatie richt zich op de communicatie van onderzoek naar de preventie en behandeling van brandwonden.

  • Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS)

  • Verenigde Samenwerkende Brandwondencentra (VSBN)
    De VSBN is de voortgekomen uit de onderzoeksafdeling van de Nederlandse Brandwonden Stichting. In samenwerking met de Skin Bank richt het onderzoek van de VSBN zich ook op (pre)klinisch onderzoek.

  • Stichting Interplast Holland
    Stichting Interplast Holland is een ideële organisatie die zich richt op reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden van kinderen en (jong) volwassenen met onder andere lipspleten en brandwondverminkingen.