Donoren

Corneadonoren zijn in principe weefseldonoren, maar ook orgaandonoren kunnen oogweefsel doneren. De leeftijdsgrens voor corneadonatie is erg hoog, tot en met 85 jaar oud.

Maligniteiten gevonden bij de donor zijn geen contra-indicatie voor corneadonatie. Verder is sinds begin 2018 in Nederland ook sepsis geen contra-indicatie voor corneadonatie.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) toetst de toestemming voor weefseldonatie en beoordeelt de geschiktheid van de donor voor weefseldonatie.

Voor meer informatie over donoren en weefseldonatie zie www.transplantatiestichting.nl