Donoren

Donorharten worden in principe in de gehele Eurotransplant-regio geworven, maar komen hoofdzakelijk uit Nederland.

Bij donorharten worden twee typen donoren onderscheiden:

  • Orgaandonoren zijn pas overleden donoren waarbij de organen (zoals het hart) nog kunnen worden uitgenomen voor donatie. Als om uiteenlopende redenen het hart niet geschikt is voor orgaantransplantatie, kunnen de kleppen vaak nog wel gebruikt worden.
  • Weefseldonoren zijn al enige tijd overleden en kunnen daardoor alleen nog weefsels doneren. De doodsoorzaak kan zeer divers zijn (mits het geen contra-indicatie betreft).

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) toetst de toestemming voor weefseldonatie en beoordeelt de geschiktheid van de donor voor weefseldonatie.