Donoren

Donorharten kunnen van buitenlandse donoren afkomstig zijn , maar komen hoofdzakelijk van donoren uit Nederland.

Bij donorharten worden twee typen donoren onderscheiden:

  • Orgaandonoren zijn overleden donoren welke nog een circulatie hebben (vaak in geval van hersendood). Hierdoor kunnen de organen (zoals het hart) nog worden uitgenomen voor donatie. Als om uiteenlopende redenen het hart kwalitatief niet geschikt is voor harttransplantatie, dan kunnen de kleppen vaak nog wel gebruikt worden. Dergelijke harten worden dan naar de hartkleppenbank gestuurd.

  • Weefseldonoren zijn overleden en hebben daarbij geen circulatie meer. Zij kunnen daardoor geen organen meer doneren, alleen nog weefsels. De doodsoorzaak kan zeer divers zijn (mits het geen contra-indicatie betreft), al betreft het met name donoren die zijn overleden aan een hartstilstand of hartaanval.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) toetst de toestemming voor weefseldonatie en beoordeelt de geschiktheid van de donor voor weefseldonatie.