Assortiment

Assortiment

DONORHUID

Donorhuid wordt gebruikt voor de behandeling van brandwonden en chronische wonden. Donorhuid fungeert als "biologisch verband", het is een tijdelijke bedekking totdat de wond genezen is. Het beschermt tegen uitdroging, infectie en werkt ter verlichting van pijn.

Meshed of Plain
Om het effect van donorhuid te optimaliseren bieden wij afhankelijk van de toepassing verschillende typen huidweefsel aan:

 • Donorhuid Meshed
  In de donorhuid kunnen perforaties worden aangebracht waardoor de huid als een netwerk kan worden uitgerekt. Bijvoorbeeld bij (brand)wonden met een groot oppervlak en waar drainage van het wondvocht noodzakelijk is. De donorhuid kan gemeshed 1:1,5 of 1:3 geleverd worden.
 • Donorhuid Plain
  Afhankelijk van de toepassing kan donorhuid niet gemeshed (plain) worden geleverd.

PRESERVATIE IN GLYCEROL

Er zijn verschillende methoden om donorhuid voor langere tijd te kunnen bewaren, zoals diepvriezen in vloeibaar stikstof (-196º C, cryo-preservatie), vriesdrogen of bewaren in een hoge concentratie glycerol (Glycerol Gepreserveerde Allograft Donorhuid, kortweg GPA). Door de preservatie in glycerol gaan alle cellen dood, terwijl de structuur goed behouden blijft. De genezing van de wond onder de laag donorhuid kan hierdoor ongestoord plaatsvinden. Alle donorhuid verkregen door de Afdeling Huid wordt dan ook bewaard in 85% glycerol.

Voordelen GPA
In 1984 werd donorhuid voor het eerst in gebruik genomen in het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De klinische resultaten van GPA blijken consistenter dan die van diepgevroren donorhuid. De afstotingreactie die altijd optreedt nadat donorhuid op de wond gelegd is, blijkt bij GPA minder sterk.

Meer voordelen GPA

De methode van bewaren in 85% glycerol heeft een aantal voordelen

 • Na het uitwassen van de glycerol, vertoont de donorhuid veel overeenkomsten met conventionele cryo-gepreserveerde donorhuid.
 • De bewerkingskosten voor het bewaren in glycerol zijn relatief laag.
 • Glycerol 85% heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen. Onderzoek heeft aangetoond dat huidbacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus Aureus en het HIV virus geïnactiveerd worden. Dit betekent dat het risico van bacteriële en /of virale overdracht bij het gebruik van glycerol gepreserveerde donorhuid zeer laag is; kleiner nog dan bij gebruik van diepgevroren huid.
 • Donorhuid in 85% glycerol kan bewaard worden in een omgeving waar de temperatuur 2-8 °C is. Een vriezer is niet nodig. De conditie van de donorhuid zal gedurende enkele dagen op kamertemperatuur niet verslechteren. Transport kan daarom ook bij kamertemperatuur plaatsvinden.

Op de pagina Onderzoek vindt u een overzicht van het onderzoek uitgevoerd op het gebied van glycerol gepreserveerde (GPA) donorhuid.

Glyaderm

Glyaderm wordt gebruikt als dermaal substituut, ter vervanging van de dermis die door verbranding verloren is gegaan. Het aanbrengen van Glyaderm onder een dun autoloog huidtransplantaat kan de littekenvorming verbeteren, vooral de elasticiteit van het weefsel.

Glyaderm wordt verkregen uit donorhuid, alle cellen zijn verwijderd zodat alleen collageen en elastine vezels aanwezig zijn. Na implantatie onder de autologe huid zal daarom geen afstoting plaatsvinden maar dienen de donorvezels als “scaffold” voor de fibroblasten en bloedvaten die vanuit het wondbed in de Glyaderm zullen gaan groeien. De fibroblasten zullen het donorcollageen langzaam gaan vervangen door nieuwe collageenbundels, meer gelijkend op de natuurlijke structuur van dermis. Wanneer de autologe huid direct in het wondbed geplaatst wordt, zullen de wondfibroblasten eronder de nieuwe collageenbundels meer parallel georiënteerd aan het wondbed neerleggen resulterend in een stug litteken.

Glyaderm is gemeshed 1:1 (geperforeerd) te verkrijgen (voor wonddrainage).

Meer informatie over klinische studies met Glyaderm is beschikbaar op de pagina Onderzoek.

Toepassingen Glyaderm

Toepassingen

 • Diepe (3e graads)brandwonden na excisie van dood weefsel
 • Reconstructie na verwijdering van littekenweefsel
 • Reconstructie na verwijdering van tumoren, giant hairy nevi

Voordelen Glyaderm

 • Glyaderm wordt bewaard in 85% glycerol bij kamertemperatuur. Ook transport en opslag kan plaatsvinden bij kamertemperatuur.
 • Door de hoge concentratie glycerol worden bacteriën geïnactiveerd.
 • Na het uitspoelen van de glycerol (10 minuten in fysiologisch zout) is Glyaderm soepel en geschikt voor implantatie.

Gebruiksinstructie Glyaderm

In verband met de traceerbaarheid van weefsels is het noodzakelijk om het gebruik van Glyaderm bij een patiënt terug te melden naar de Afdeling Huid. Gebruik hiervoor het formulier dat bij iedere levering van Glyaderm meegezonden wordt.

Iedere verpakking met Glyaderm is voorzien van een etiket waarop het donornummer en de hoeveelheid Glyaderm in cm² staan vermeld. Het donornummer moet aan het medisch dossier van de patiënt worden toegevoegd. Gebruik hiervoor het etiket. Aan de hand van dit etiket kan op een later tijdstip nadere informatie over de donor worden ingewonnen.