Actualiteit

Beschikbaarheid donorbot- en peesweefsels in ‘coronatijd’

13-07-2020

Op 15 maart 2020 heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) besloten om voorlopig geen postmortale weefseldonoren meer aan te nemen, vanwege onduidelijkheid over risico op transmissie van het corona-virus via donorweefsel en om uitname-medewerkers te beschermen. Inmiddels heeft de NTS aanvullende donorselectiecriteria geïmplementeerd om het risico op mogelijke transmissie van het corona-virus via donorweefsel te minimaliseren.

Sinds mei is NTS weer gestart met het accepteren van postmortale weefseldonoren en het uitnemen van verschillende soorten donorweefsel (oog, huid, hartklep). Vanaf 6 juli is ook het uitnemen van donorbot- en peesweefsel weer opgestart, vooralsnog in een beperkt aantal Nederlandse ziekenhuizen.

Gelukkig beschikken wij op dit moment nog over voldoende bot- en peesweefsel om de komende 3-6 maanden te kunnen blijven leveren. Wij zullen u adequaat op de hoogte houden van onze voorraad.

ETB-BISLIFE zal zich echter tot het uiterste inspannen om u in de naaste toekomst te blijven voorzien van bot- en peesweefsels voor patiënten in Nederlandse ziekenhuizen.