Uitname

ETB-BISLIFE heeft een multitissue-uitnameorganisatie met een 24/7 beschikbaarheid van specialistische teams. Deze teams verzorgen de uitname van humaan bot- en peesweefsel, hart voor hartkleppen, grote vaten, huid en oogweefsel. Deze teams dragen zorg voor een respectvolle uitname van weefsel bij donoren in ziekenhuizen en mortuaria door heel Nederland.

De weefseluitname wordt binnen 24 uur na overlijden verricht. Oogweefsel, het hart (voor hartkleppen en vaten) en huid kunnen worden uitgenomen in een mortuarium. Bot- en peesweefsel daarentegen kan alleen in een operatiekamer worden uitgenomen, in verband met het minimaliseren van contaminatierisico’s. Er worden afspraken gemaakt met de donorinstelling betreffende het gebruik van de beschikbare faciliteiten, zoals het mortuarium of de operatiekamer.

Minimale impact

Uitname van weefsels kan niet plaatsvinden zonder de bereidwilligheid van donoren en hun nabestaanden. ETB-BISLIFE beperkt de impact van weefseluitname tot een minimum: voor de donor en de nabestaanden, maar ook voor de instanties waar uitnames plaatsvinden.

Volledig zelfredzaam

De uitnameteams van ETB-BISLIFE zijn volledig zelfredzaam. Alle voor de uitnameprocedure vereiste materialen, zoals het chirurgische instrumentarium, de operatiekleding, de afdek- verpak- en transportmaterialen en de restmateriaalverwerking, worden geheel zelfstandig door de uitnameteams van ETB-BISLIFE verzorgd.

Kwaliteit en veiligheid

Alle weefsels die ETB-BISLIFE distribueert voldoen aan de laatste kwaliteits- en veiligheidseisen. In dat kader worden de uitnameprocedures uitgevoerd volgens de meest recente inzichten. Een terdege opleiding van onze professionals is daarom van essentieel belang. De opleiding is gebaseerd op jarenlange ervaring, wet- en regelgeving en wetenschappelijke ontwikkelingen.