OVER ETB-BISLIFE

OVER ETB-BISLIFE

Non-profit Multi Tissue Center
Stichting ETB-BISLIFE is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen BISLIFE te Leiden en Euro Tissue Bank te Beverwijk, zodat één groot Multi Tissue Center is gerealiseerd. 

Als organisatie zonder winstoogmerk heeft ETB-BISLIFE een bemiddelende functie voor het betrouwbaar verwerven en distribueren van schaars humaan weefsel voor transplantatiedoeleinden in Nederland en Europa.

Missie

Passing on, Improving life
Het is onze missie om - met respect voor de donor - het gedoneerde weefsel zodanig te bewerken en beschikbaar te stellen, dat het voldoet aan de hoogste kwalitatieve standaarden, normen en veiligheid, waarmee het leven van de patiënt wordt gered en verbeterd.

Bovendien zien wij het als een plicht onze werkwijzen continu te verbeteren en te innoveren voor de toekomst, zodat wij voorop blijven lopen en daarmee blijvend bijdragen aan kwaliteit van leven.

Om onze missie te kunnen volbrengen, voeren wij de volgende activiteiten uit:

  • Opslag en state-of-the-art (laten) processen van bot- en peesweefsel, huid, harten en oculair weefsel.
  • Leveren van beschikbare weefsels aan de meest geschikte ontvangers.
  • Ondersteuning van onderzoek gericht op het valideren en verbeteren van de resultaten met transplantatie van relevant humaan weefsel.