Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

ETB-BISLIFE investeert continu in de verbetering van de werkwijze en kennisontwikkeling op het gebied van transplantaten en diensten. Dit vertaalt zich in kennis over de totstandkoming van het transplantaat in de volle breedte van het proces: verkrijging, screening, bewerkings- en preserveringstechnieken.

Cruciale randvoorwaarde daarvoor is een nauwe samenwerking met donorziekenhuizen, transplantatiecentra, laboratoria, gespecialiseerde weefsel-bewerkers en andere weefselinstellingen en –banken, zowel in Nederland en Europa als daarbuiten.

Samen met enkele andere Europese weefselbanken werkt ETB-BISLIFE aan het ontwikkelen van European Good Tissue Practices , om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de professionele standaarden in de weefselsector.

ETB-BISLIFE werkt zoveel mogelijk conform de laatste wetenschappelijke inzichten. Onze faciliteiten zijn conform deze inzichten en de geldende wet- en regelgeving ingericht.

Onze medewerkers ontvangen een relevante opleiding, waarbij naast kennis en kunde van hun primaire taak onder meer aandacht wordt besteed aan regelgeving en het kwaliteitsmanagementsysteem. Uiteraard is er voortdurend aandacht voor bijscholing. "Professioneel, kundig en betrokken", zo luidt regelmatig het oordeel van externe auditors over onze medewerkers.