Innovatie en ontwikkeling

Innovatie en ontwikkeling

Innovatie, wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis zijn fundamenteel voor ETB-BISLIFE

ETB-BISLIFE heeft een Kennisnetwerk opgezet, waarmee wordt beoogd intensiever samen te gaan werken met externe partijen (laboratoria, onderzoeksinstituten, gebruikers) op het gebied van innovatie en (pre/klinisch) wetenschappelijk onderzoek.

Hierbij kan worden gedacht aan tissue engineering, celtherapie en product- en procesvernieuwing.

ETB-BISLIFE is betrokken bij de volgende projecten:

  • EGALiTE
    ETB-BISLIFE is partner in EGALiTE (European Group for Accreditation and Liason of Blood Tissues and Cells Establishments). Dit is een EU-gesubsidieerd project, waarbij diverse Europese instellingen die lichaamsmateriaal (bloed, weefsel, cellen) verkrijgen, bewerken, bewaren en/of distribueren, gaan samenwerken om de gevolgen van onvoorziene calamiteiten in Europees verband beter te beheersen. EGALiTE heeft als doel de onderlinge harmonisatie van werkwijzen te bevorderen en daarmee de continuïteit van bloed-, cel- en weefselvoorziening in Europa te verbeteren.

  • VitalTissue
    Een samenwerking met ziekenhuizen en onderzoekscentra in Nederland om van geopereerde patiënten afkomstig humaan restweefsel, dat normaal gesproken wordt vernietigd, beschikbaar te maken voor biomedisch onderzoek.

  • EDQM
    Revisie van Europese Tissues & Cells Guide (EDQM 6e editie); dit handboek geeft technische richtlijnen om de kwaliteit en veiligheid van humane weefsels en cellen voor toepassing bij patiënten te waarborgen.