Humaan donorweefsel

Humaan donorweefsel

De beschikbaarheid van gedoneerde humane weefsels voor therapeutische doeleinden is geheel afhankelijk van de bereidheid van mensen om deze na overlijden of na een operatie af te staan. 

Uit dankbaarheid voor deze unieke, waardevolle gift en omdat het gedoneerde weefsel een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van leven kan betekenen bij de ontvangende patiënt, handelen de ETB-BISLIFE medewerkers mede vanuit een ethisch perspectief bij het uitvoeren van hun activiteiten.