Humaan weefsel

Humaan weefsel

De beschikbaarheid van menselijke weefsels en cellen voor therapeutische doeleinden is geheel afhankelijk van de bereidheid van mensen om deze na overlijden of een operatie af te staan. 

Juist omdat de betekenis voor een ontvangende patiënt zo groot is en een enorme verhoging van de kwaliteit van leven kan betekenen, handelen de ETB-BISLIFE medewerkers mede vanuit een ethisch perspectief bij het uitvoeren van hun activiteiten.