Actualiteit

GAPP Joint Action, Langen 27 februari 2020

11-02-2020

ETB-BISLIFE is aanwezig tijdens de GAPP Joint Action meeting in Langen, Duitsland.

GAPP Joint Action is een initiatief vanuit de EU dat is gericht op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke, optimale wijze om de processen van bereiding en vrijgifte bij bloedbanken en weefselinstellingen te beoordelen, volgens de eisen zoals vastgelegd binnen de Europese richtlijnen voor deze lichaamsmaterialen

Dr. Sjors van Kats, Verantwoordelijk Persoon, maakt deel uit van WP7 Technical Annex II.

Meer informatie

GAPP Joint Action, Langen 27 februari 2020