Publicaties

ETB-BISLIFE streeft ernaar meer om kennis en inzicht in het gebruik van humane weefsels te vergroten. Hiertoe wordt wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd, mee uitgevoerd en ondersteund. Verder wordt in relevante gevallen een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van proefschriften waarvan het hoofdonderwerp raakvlakken heeft met de toepassing van humane weefseltransplantaten.