Over de Heart Valve Bank

De Heart Valve Bank (HVB) Beverwijk is de enige voorziening in Nederland voor preservatie en opslag van gedoneerde cardiovasculaire weefsels (oa. hartkleppen en vaten). Door de structuur en werkwijze van de HVB zijn de veiligheid en kwaliteit van haar processen conform de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving (WOD, WVKL) gewaarborgd. De Minister van Volksgezondheid heeft aan de Hartkleppenbank een vergunning verleend om haar werkzaamheden als Orgaanbank uit te oefenen.

De HVB is in 1989 als Hartkleppenbank Rotterdam (HKB) officieel opgericht met een donatie van de Nederlandse Hartstichting. In december 1998 is de Hartkleppenbank ondergebracht bij de afdeling Cardio-Thoracale Chirurgie van het Erasmus MC, Rotterdam. In December 2015 is de HKB verhuisd naar de Euro Tissue Bank (ETB) te Beverwijk. Inmiddels is de Heart Valve Bank één van de afdelingen van ETB-BISLIFE geworden, naast de Skin Bank, Cornea Bank en de Bone Bank.